Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
3 November 2022 | Sofia Event Center

Раул Гарсия-Родригес

директор услуги по управление на риска, кибер и стратегически рискове, Deloitte Чехия

Раул има повече от 20 години опит с международни назначения в публични институции и частни корпорации. Специализиран е в инвестиции в недвижими активи, управлява инвестиционен портфейл от промишлени и търговски недвижими имоти в областта на възобновяемата енергия и селското стопанство. Има значителен опит в развитието на активи в градското развитие, финансиране и прилагане на иновативни технологии.

Работи за Economist Intelligence Unit за създаване на екосистема от политически, корпоративни и академични представители на високо ниво в регионите на ЦИЕ.

Стартира кариерата си в испанското Министерство на икономиката в Търговско-икономическото бюро в Чешката република, по-късно e назначен да създаде представителство в Словакия.

Член e на консултативната група на Икономическа комисия на ООН за пазара на недвижими имоти в Европа, представляваща екип от специалисти, които подпомагат Комитета на ООН по жилищно строителство и управление на земите и Работната група по поземлена администрация за развитие на устойчиви пазари на недвижими имоти. Също така си сътрудничи с глобални мозъчни тръстове и инициативи като ESI Thoughtlab и Premios Latinoamerica Verde.