Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
3 November 2022 | Sofia Event Center

Гергана Пандулева

ръководител човешки ресурси, Intellias

Гергана е дипломиран психолог по образование и вече над 8 години се занимава професионално с човешки ресурси и администрация.

Тя е участвала в изграждането на процесите и разрастването на различни компании. Отскоро е насочила усилията си към създаването на страхотни условия за работа в Intellias Bulgaria.