Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
3 November 2022 | Sofia Event Center

Михаил Петров

изпълнителен директор, Schwarz IT България

Михаил Петров е CEO на Schwarz IT България от 2020 г. след обединението на двете технологични компании Lidl Digital и Каufland Service. Професионалният път на Михаил Петров в немската група Schwarz стартира през 2004 г. , когато застава начело на финансово-административната дирекция на Kaufland. В продължение на 16 години негов ресор е и екип „Човешки ресурси“ на най-големият работодател в България. Той е с огромен опит във въвеждането и адаптирането на работещи международни практики. Преди няколко години оглавява новосъздаденият ИТ хъб в България, като част от компанията Kaufland Service, чийто фокус е разработването на софтуерни продукти за цялата група в света. През декември 2020 г. екипите на Kaufland Service и Lidl Digital се обединяват в нова IT компания – Schwarz IT България. Групата Schwarz избира България за първата държава, в която да изнесе своите ИТ операции . Днес групата обединява познатите в България вериги Lidl и Kaufland, компанията за рециклиране Pre Zero и компанията за производство Schwarz Produktion. Schwarz IT България е един от централните доставчици на IT услуги за глобалната Schwarz. Предоставя IT инфраструктура, платформи и решения за четирите подразделения на водещата световна ритейл група, която наброява около 550 000 служители по целия свят и има над 13 450 магазина в 32 страни.