Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
3 November 2022 | Sofia Event Center

Аглика Георгиева

старши консултант в Risk advisory, Deloitte

Аглика е магистър по управление на околната среда и устойчиво развитие от ХТМУ и еМБА от Американския университет в Б/а.

Консултант по ESG, устойчиво развие и управление на околната среда с над 10 години.  С обширен опит в екологични оценки и одити, както и разработване на стратегии и планове за действие за управление на екологични и климатични рискове за частни и публични клиенти.

Работи по изготвяне на доклади за устойчивост на бизнеса с фокус върху енергиен сектор, производство и Real Estate. Участвала в разработването на Интегриран Национален План за Климат и Енергия на Б/я и План за интегрирано развитие на Столична община с фокус околна среда, декарбонизация и адаптация към климатичните промени.