Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
3 November 2022 | Sofia Event Center

Мирослав Владимиров

Ph.D, член на СД на ЕРА България

Преподава в Икономически Университет –Варна, главен асистент в катера "Управление и Администрация".
Доктор с по икономика и член на СД на ЕРА България.