Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
3 November 2022 | Sofia Event Center

Даниела Бойчева

директор бизнес развитие, CTP Invest

CTP е най-големият строителен предприемач и мениджър на логистични и индустриални недвижими имоти в Континентална Европа, притежаващ над 9,5 милиона кв.м площи в 10 държави. CTP е единственият инвеститор в региона с изцяло сертифицирано по BREEAM портфолио за Централна и Източна Европа и стана въглеродно неутрален в операциите си от 2021 г., което е в основата на ангажимента на групата да бъде устойчив бизнес.