Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
3 November 2022 | Sofia Event Center

Зив Гиги

Regional CEO, GTC

Зив Гиги има повече от 15 години опит на ръководни позиции на пазарите на недвижими имоти в Централна и Източна Европа, като по време на работата си в GTC е разработил и управлявал 450 000 кв. м офис и търговски проекти. Започвайки работа в GTC през 2008 г. и след като е работил като финансов директор за България и Сърбия, през 2021 г. г-н Гиги е номиниран за управляващ директор на представителството в Румъния, което е доказателство за неговите опит и умения в областта на предпроектното проучване, придобиването, финансирането, развитието и оперативното управление на мащабни проекти на динамично развиващите се пазари на недвижими имоти. Неговият финансов опит и способности в областта на инвестициите в растеж благоприятстваха настоящата му позиция на регионален директор.