Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
3 November 2022 | Sofia Event Center

Веселин Петров

изпълнителен директор и зам.-председател на СД, ДСК Дом ЕАД

Веселин Петров е изпълнителен директор и зам.-председател на СД на ДСК Дом ЕАД, дъщерно дружество на Банка ДСК.
Има над 20 години опит на ръководни позиции в различни сектори - банкова дейност, недвижими имоти, финанси, управление на активи и други.
Веселин Петров е член е на Royal Institution of Chartered Surveyors, London.