Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
3 November 2022 | Sofia Event Center

Кевин Търпин

регионален директор капиталови пазари в ЦИЕ, Colliers