Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
3 November 2022 | Sofia Event Center

Емил Кръстев

заместник управител, EOS Matrix България

Емил Кръстев има 20 години опит на ръководни позиции в сектора на финансовите услуги - банкова дейност, управление на активи, недвижими имоти и други. Сред основните му умения и отговорности са успешно управление на портфейли и проекти, както и развитие на бизнес процеси в сферата на управление на вземания.