Участници

BalREc - Investments and Real Estate Market
3 November 2022 | Sofia Event Center

Иво Василев

eнергиен мениджър на Каuflаnd България

Отговаря за планиране на дейности по управление на енергията и спазване на енергийната политика на фирмата.

Анализиране, планиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и сертифициране на фирмата по стандарт ISO 50001 „Системи за управление на енергията“.

Планиране на системи за производство на енергия от възобновяеми източници и развитие на мрежата от зарядни станции за електрически автомобили на Кауфланд България.